stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu – jakimi metodami jest wykonywana?

Stabilizacja gruntu to proces, który ma na celu wzmocnienie podłoża. Można go przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych lub chemicznych. Rozwijająca się technologia coraz częściej stawia jednak na te drugie. Czym charakteryzują się poszczególne procedury? Odpowiadamy.

Metody stabilizacji gruntu. Podział na mechaniczne i chemiczne

Jednym z podstawowych podziałów metod stabilizacji gruntu jest ten na mechaniczne i chemiczne. Najstarsze sposoby wzmacniania podłoża mają charakter mechaniczny. Tego typu rozwiązania opierają się na fizycznej zmianie właściwości gleby – wpłynięciu na jej trwałość, gradację oraz pozostałe cechy. W obrębie mechanicznej stabilizacji gruntu możemy wyróżnić zagęszczanie dynamiczne, a także wibroflotację.

Stabilizacja gruntu może mieć również charakter chemiczny. Polega ona na tworzeniu specjalnej mieszanki gruntu oraz dodatków chemicznych takich jak np. wapno, cement czy popioły lotne. Materiał ten wchodzi w reakcję z glebą, w wyniku czego zmienia jej właściwości fizykochemiczne. Jednym ze sposobów wzmacniania gruntu w ramach stabilizacji chemicznej jest tzw. iniekcja strumieniowa. Polega ona na mieszaniu gruntu z tłoczonym pod wysokim ciśnieniem zaczynem.

Chemiczne metody stabilizacji gruntu

Jedną z cieszących się największą popularnością metod chemicznego wzmacniania gruntu jest ta z wykorzystaniem cementu. Cement jest bardzo skutecznym środkiem do wzmacniania podłoża. Sposób ten jest często wykorzystywany do stabilizacji podłoża pod nawierzchnią drogową. Usługę wykonania stabilizacji gruntu cementem posiada w swojej ofercie firma Drocomplex, która gwarantuje profesjonalne przeprowadzenie całego procesu.

Inną chemiczną metodą jest wykonanie stabilizacji gruntu z wykorzystaniem popiołów lotnych. Popiół lotny jest odpadem, który powstaje w procesie spalania paliw w elektrociepłowniach. Zawiera on jednak w sobie krzemionkę oraz tlenek glinu, które sprawiają, że nadaje się on do wykorzystania podczas procesu wzmacniania podłoża. Stabilizacja gruntu za pomocą popiołu jest metodą tańszą, jednak mniej skuteczną niż wzmacnianie gleby cementem.

Dodaj komentarz

Scroll to top