Praca zdalna

Praca zdalna z punktu widzenia pracodawcy

Ostatnimi czasy dość mocno eksploatowany jest w mediach temat pracy zdalnej. Wiele firm przechodzi na ten model organizacyjny, czasami w pełnej formie, a czasami w formie hybrydowej. W tym drugim wypadku pracownicy danej firmy świadczą swoją pracę częściowo przebywając w biurze, czyli w siedzibie firmy, a częściowo pracując w domowym zaciszu. Jednak kwestię pracy zdalnej głównie rozpatruje się z punktu widzenia pracownika. Podkreśla się jej zalety, a także wynikające z niej zagrożenia. Natomiast ciekawą kwestią jest również to, w jaki sposób na pracę zdalną patrzą pracodawcy. 

Zalety wynikające z pracy zdalnej dla pracodawcy

W przypadku pracy zdalnej dla pracodawcy liczy się przede wszystkim efektywność pracowników. Pracodawca w zasadzie nie ingeruje w to, w jakim czasie pracuje pracownik, liczy się tylko końcowy efekt jego działania. To czy pracownik będzie jednego dnia pracował nawet 12 godzin, a drugiego dnia poświęci pracę za tylko 4 godziny, w zasadzie nie ma dla pracodawcy większego znaczenia. Oczywiście w przypadku stosowania pracy zdalnej, po stronie pracodawcy występują znacznie mniejsze koszty. Przede wszystkim pracodawca nie musi zapewniać pracownikowi miejsca do świadczenia pracy. Wówczas może całkowicie zrezygnować z wynajmowania biura, ewentualnie może zamienić je na lokal o znacznie mniejszym metrażu. Co za tym idzie – oszczędza również na kosztach eksploatacyjnych biura.

Jakie zagrożenia dostrzegają pracodawcy w pracy zdalnej?

Dla pracodawcy praca zdalna wiąże się również z kilkoma wadami. Przede wszystkim traci on bezpośrednią kontrolę nad swoimi pracownikami. Oczywiście jakieś formy kontroli istnieją, choćby konieczność cyklicznego – nawet codziennego – raportowania efektów swojej pracy. Niemniej jednak niektórzy pracodawcy bardzo cenią sobie bezpośrednią formę kontroli nad swoimi podwładnymi. W przypadku pracy zdalnej nie mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Problemem w tym wypadku dla pracodawcy jest również to, że nie może on budować szeroko pojętej więzi pracownika z miejscem pracy. Kiedy cały swój zespół mamy na miejscu, to możemy spróbować zbudować odpowiednią atmosferę w miejscu pracy. Natomiast w przypadku pracy zdalnej czegoś takiego z pewnością nie uda nam się osiągnąć.

Praca w systemie hybrydowym

Dlatego też wydaje się, że zarówno ze strony pracodawcy, jak ze strony pracownika znacznie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie systemu hybrydowego. Wówczas pracownik część czasu spędza w biurze, czyli w siedzibie firmy, natomiast część pracy świadczy ze swojego dom. Wydaje się, że taka forma jest najbardziej optymalna. Pracodawca nie traci zupełnie kontroli nad swoim pracownikiem, natomiast ten zyskuje pewną formę swobody, która pozwala mu lepiej łączyć wykonywanie obowiązków zawodowych z życiem osobistym.

Dodaj komentarz

Scroll to top