budowa domu

Kim jest kierownik budowy?

Chcąc zbudować wymarzony dom, jesteśmy zobowiązani do tego, aby pamiętać o tym, jakiego rodzaju obowiązki nakłada na nas polskie prawo budowlane. Musimy go przestrzegać jeżeli chcemy uzyskać pozwolenie na użytkowanie, a przede wszystkim nie mieć problemów z żadnymi urzędami. Jednym z takich wymogów jest obowiązek zatrudnienia kierownika budowy. Kim jest taka osoba, jakie musi mieć kompetencje i dlaczego jej rola jest istotna?

Budowa wymarzonego domu jednorodzinnego to ogromne wydarzenie dla każdego człowieka. Choć oczami wyobraźni bardzo szybko zasiadamy na kanapie, w salonie, przed kominkiem lub dużym telewizorem, rzeczywistość (głównie finansowa) zmusza nas do tego, aby cały proces budowy bardzo dokładnie zaplanować, jak również sprawić, że prace będą przebiegać bez opóźnień. Budując dom musimy przestrzegać polskiego prawa budowlanego, które nakazuje między innymi korzystanie z pomocy kierownika budowy.

Kto to jest kierownik budowy?

W całym procesie budowy domu kierownik budowy pełni bardzo ważną funkcję. Według książkowej definicji prawa budowlanego kierownikiem budowy określamy osobę, która kieruje budową, rozbudową, nadbudową lub odbudową, remontem obiektu budowlanego.

Do sprawowania tej funkcji oczywiście trzeba mieć uprawnienia. Są to uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, jak również ukończone studia wyższe, techniczne. Nie bez znaczenia jest również udokumentowana praktyka.

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Kierownik budowy ma ściśle określone funkcje. Wśród nich możemy wymienić:

– kompleksowy nadzór nad inwestycją,
– prowadzenie dziennika budowy,
– umieszczenie tablicy informacyjnej z niezbędnymi informacjami,
– wskazywanie inwestorowi wszystkich etapów budowy,
– wskazywanie inwestorowi prac, których później nie będzie widać (wykopy, fundamenty, ocieplenie stropu),
– uczestniczenie w procesie odbioru domu,
– pisemne potwierdzenie, że dom został wykonany zgodnie z projektem.

Kiedy trzeba zatrudnić kierownika budowy?

Według aktualnych przepisów prawa budowlanego, kierownika budowy mamy obowiązek zatrudnić zawsze w sytuacji, gdy budowany przez nas obiekt wymaga pozwolenia na budowę. Dotyczy to więc większości domów jednorodzinnych.

Z obowiązku zatrudniania kierownika budowy jesteśmy zwolnieni w przypadku, gdy budujemy dom na zgłoszenie, a więc taki, który ma nie więcej niż 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

Powinniśmy jednak przemyśleć to, czy rezygnacja z pomocy kierownika budowy będzie dla nas faktycznie opłacalna.

Dodaj komentarz

Scroll to top